Programový den s Antikomplexem – na co se můžete těšit?

Středa je na HeuHoj-Campu již tradičně programová, tzn. nepracovní. Celodenní workshopem k tématu „Příběhy sudetské krajiny“ nás provedou Tereza Vávrová, ředitelka spolku Antikomplex a rodák, učitel na teplickém gymnáziu, Martin Rak.
Tereza nám nastínila, jaký program nás čeká:
Krajina východních Krušných hor má svůj specifický genius loci. Je to krajina horská, nedostupná, tajemná a sudetská. Jako taková ukrývá množství příběhů, které se do ní během staletí vepsaly a jejichž stopy můžeme v současné krajině číst. Pojďte s námi nahlédnout pod pokličku těchto příběhů, projít se krajinou a přečíst si v ní osudy zaniklých obcí, stopy odchodů a návratů.
V rámci workshopu si uděláme úvod do fenoménu sudetské krajiny a následně se vydáme do krajiny samotné vyzkoušet si najít skutečné stopy, odrazy a odkazy na minulé události.
1. úvod do sudetské krajiny jako fenoménu, její historická specifika a proměny (obrázky a povídání)
2. Sudety dnes – současný pohled na česko-německé příhraničí
3. čtení a náslechy krajiny – procházka Cínovec, Dubí
4. pátrání
5. návrat a sdílení
Závěr
Večer je možno shlédnout film Hlasy ze Sudet – filmy s pamětníky.

Spurensuche 2016