Ahoj!

HeuHoj-Camp si dělá pauzu.

Zůstaň zdráv/a a A(heu)hoj!

HeuHoj-Camp stojí pro týden strávený v přírodě, plný kulturních a jazykových zážitků ve východních Krušných horách.